Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

sigla iarna

Cerere de ofertă Case de Avocatură

siglacscCătre,

SOCIETATEA DE AVOCATURĂ:

           

                Ref.: Cerere de ofertă colaborare în vederea facilitării încasării de către CSC a cotei de 0,5% din valoarea lucrărilor de investiții C+M, realizate în baza prevederilor Legii nr. 215/1997 și a celorlalte acte normative complementare, de la beneficiarii de lucrări care nu respectă prevederile legale în vigoare.

 

              Stimate doamne / domni avocați,

Casa Socială a Constructorilor (CSC), a fost înființată și își desfășoară activitatea în baza unei legi organice a statului român, Legea nr. 215/1997 (M.Of. nr. 372/22.12.1997), asigurând o protecție socială reală salariaților din sectoarele de construcții și materiale de construcții în perioada timpului nefavorabil (1 noiembrie – 31 martie).

Una din sursele de finanțare a protecției sociale definită de legea sus menționată o reprezintă, conform art. 16, alin. (1) lit. c), ”prelevarea unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcții cu corespondent în devizul general  al lucrării” , cu caracter imperativ dat de art. 16 alin (2)  care precizează că ”sumele de bani prevăzute la alin. (1) se datorează de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

La data apariției, legea  nr. 215/1997, a apărut ca o alternativă la legea nr. 1/1991 – legea privind protecția socială a șomerilor, la solicitarea partenerilor sociali, patronatele și sindicatele reprezentative din construcții și materiale de construcții, într-o perioadă de conflicte sociale, instabilitatea forței de muncă  și, nu în ultimul rând, ca un pas înainte ” în introducerea sistemelor noi, specifice economiei de piață, în sensul că resursele financiare vor fi adminiostrate de comisii paritare formate între patroni și sindicate”(extras din expunerea de motive - anexată), având ca model organizații similare din Italia, Belgia, Germania, Austria, etc.

Prevăzând la art. 16, alin. 1, lit. a), b), și c) sursele de finanțare, legiuitorul nu a considerat necesar, la  acea vreme, să introducă un articol coercitiv, cu prevederea unor penalități, în condițiile în care majoritatea inverstițiilor din economie aveau un caracter public, sectorul privat al investițiilor fiind la începuturile dezvoltării lui.

După apariția Legii nr. 215/1997, cadrul legal a fost completat cu H.G. nr. 600/1998 –pentru modificarea și completarea H.G. nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și cu Precizările nr. 5122/1999 – privind modul de constituire și virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcții cu corespondent în devizul general al lucrării, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

De la acea dată și până în prezent, toate modificările legislative privind metodologia de elaborare a devizului general au avut înscrise, la cap. 5 din devizul general, cota de 0,5% aferentă Casei Sociale a Constructorilor. Ultimul act legislativ care reglementează  metodologia de elaborare a devizului general, H.G. nr. 907/2016, prevede la cap. 5.2.4. – cota aferentă Casei sociale a Constructorilor – CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor .

Ce trebuie avut în vedere, este faptul că devizul general este piesă scrisă obligatorie a documentației care se depune de un investitor în vederea obținerii unei autorizații de construire (A.C.), la emitentul acesteia (primărie, consiliu jedețean etc.), fără a se face diferențiere între public și privat.

Cu toate că Legea nr. 215/1997 are un caracter obligatoriu ca toate legile statului român, lipsa factorului coercitiv – penalități, dorința unor investitori de a eluda prevederile legale și a nu achita cota de 0,5% prin invocarea unor motive ce exced cadrului legal în vigoare, crează CSC greutăți în încasarea cotei de 0,5% din valoare investițiilor C+M realizate, perturbând funcționarea CSC, excluzând de la protecție socială mii, zeci de mii de salariați ai unor societăți de construcții care lucrează pentru acești beneficiari care nu respectă legea, împiedicând CSC să-și exercite obiectul de activitate și privând prin aceasta și bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale de sume importante ce se pot colecta prin acordarea de către CSC a protecției sociale unui număr sporit de salariați din construcții.

Motivele invocate de unii investitori privați (dezvoltatori de rezidențiale sau birouri)  se referă de regulă la faptul că acești investitorii nu sunt membri ai CSC, la faptul că Precizările din 1999 ar fi un act legislativ inferior legii și care modifică legea CSC, că introducerea și apoi abrogarea art. 301 în Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcții ar fi dus la abrogarea implicită a prevederilor art. 16, alin. 1., lit. c) din Legea nr. 215/1997, etc. .

Toate aceste motive invocate exced cadrului legal în vigoare, fiind invalidate și de hotărârile instanțelor de judecată (Curtea de Apel București) în procesele câștigate de Casa Socială a Constructorilor cu Unitățile Administrativ Teritoriale (primăriile) municipiilor Cluj-Napoca și Slobozia (pentru cei interesați, detalii se pot afla pe site-ul CSC www.casoc.ro/cadrul-legal).

Având în vedere cele prezentate mai sus, CSC, până la aprobarea de către Parlamentul României a unor propuneri de modificare a Legii nr. 215/1997 preconizate pentru perioada următoare, dorește să crească gradul de  colectare al cotei de 0,5% din zona investițiilor private, de la acei investitori care se sustrag, sub diferite pretexte, de la achitarea acestei cote, printr-o colaborare cu o societate de avocatură, care să obțină prin mijloace specifice, inclusiv în instanțele de judecată, plata cotei de 0,5% de către acesti investitori către CSC.

Ca urmare, ne adresăm dvs. pentru a ne comunica dacă sunteți interesați de o colaborare cu CSC pe acest subiect, data de 20 octombrie fiind data de referință  până la care puteți să ne răspundeți, urmând ca, în urma unui răspuns favorabil colaborării, să stabilim de comun acord o întâlnire pentru a discuta amănuntele acesteia.

Cu stimă,

 

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Ovidiu ILIESCU

 

accesati aicifisierul in format .pdf

 

Conturi bancare CSC

RAIFFEISEN BANK SMB:

RO 46 RZBR 00000 6000 3334134

CITIBANK ROMANIA BUCURESTI

RO 17 CITI 000000 0825065008

BRD - Sucursala Academiei:

RO53BRDE410SV19755714100ROL

ELIGIBILITATECOTA05

Linkuri utile

obiectewww.cmc.org.ro - Casa de Meserii a Constructorilor

www.fed-psc.ro - Federatia patronatelor societatilor din constructii

www.psc.ro - Patronatul Societatilor din Constructii

www.pptt.ro - Patronatul producatorilor de tamplarie termoizolanta din Romania

www.uniunearestauratorilor.org - Uniunea nationala a restauratorilor de monumente istorice

www.fgs.ro - Federatia Generala a Sindicatelor Familia

www.paritarian-funds-construction.eu - Paritarian Social Funds in the Construction Industry

 

Avem 14 vizitatori și nici un membru online