Întrebări frecvente

arrow

Pot deveni membri ai Casei Sociale a Constructorilor agenții economici care desfășoară activități de construcții, de producere a materialelor de construcții sau activități asimilabile acestora.

Categoriile de activități, respectiv codurile CAEN orientative pentru stabilirea agenților economici ale căror activități sunt compatibile cu prevederile Legii nr. 215/1997, modificată și completată, și justifică dobândirea calității de membru al Casei Sociale a Constructorilor sunt menționate în Anexele nr. 1 și 2 la Statutul CSC, disponibile aici.

Pot beneficia de protecție socială prin Casa Socială a Constructorilor salariații din activitatea de construcții și de producere a materialelor de construcții care:

 • lucrează în baza unui contract individual de muncă;
 • sunt angajați la agenți economici care fac dovada că sunt membri ai Casei Sociale a Constructorilor și au contribuit la constituirea fondului de protecție socială gestionat de această instituție.
 1. Indemnizații de protecție socială pe perioada întreruperii activității - 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de bază brut – în perioada anotimpului friguros, când condițiile meteo sunt nefavorabile desfășurării activității în construcții și în perioada stării de urgență / alertă instituite la nivel național. Odată cu plata indemnizațiilor, Casa Socială a Constructorilor virează și obligațiile bugetare datorate de angajat/angajator, aferente indemnizațiilor acordate - detalii aici.
 2. Păstrarea locului de muncă pe perioada întreruperii activității și a tuturor drepturilor care decurg  din calitatea de angajat în construcții: vechime în muncă, drepturi de asigurări sociale, facilități fiscale etc.
 3. Finanțarea participării la formare profesională continuă.

Prin urmarea a 3 pași simpli

 • Completarea cererii de aderare tip -  formular editabil disponibil aici și a Anexei - Acord la cererea de aderare, privind protecția datelor cu caracter personal disponibilă aici;
 • Virarea contribuțiilor prevăzute de lege, atât pentru angajator, cât și pentru angajați;
 • Transmiterea către Casa Socială a Constructorilor a listei salariaților care contribuie la fondul de protecție socială, cu ocazia primului virament din cota de 1% – în formatul editabil disponibil aici.

Pentru a beneficia, între altele, de:

 1. economii la fondul de salarii, pe perioada întreruperii activității
 2. fidelizarea forței de muncă calificate;
 3. finanțarea formării profesionale continue a salariaților proprii;
 4. oportunitatea de a fi parte a unei organizații profesionale puternice, afiliată la AEIP – Asociația Europeană a Instituțiilor Paritare;
 5. lobby pentru probleme de interes social, prin intermediul partenerilor sociali reprezentativi la nivel de sector, care gestionează activitatea Casei;
 6. acces la informații actualizate de interes din și despre sector.

Veniturile din indemnizații sunt venituri de natură salarială și, prin urmare, li se aplică facilitățile fiscale stabilite de Codul Fiscal pentru sectorul de construcții, cu condiția respectării celorlalte condiții impuse de lege.

Legea nr. 215/1997, privind Casa Socială a Constructorilor, modificată și completată și actele normative complementare stabilesc modalitatea de constituire, virare și încasare a cotei de 0,5%. O sinteză a cadrului legal în vigoare găsiți aici.

Potrivit H.G. 907/2016, art.1, lit. h), beneficiar al investiției = entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • Legea nr. 215/1997 stabilește cuantumul contribuției beneficiarilor de investiții la fondul de protecție socială gestionat de CSC  – o cotă de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al lucrării;
 • „Devizul de construcții” este definit în H.G. nr. 907/2016, Anexa nr. 6 și constă în valoarea lucrărilor de construcții-montaj cuprinse în următoarele capitole/subcapitole ale devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1.
 • Plata efectivă a cotei de 0,5% se face la valoarea facturată a lucrărilor de C+M realizate (fără TVA).

Conform pct. 6.1.1 - 6.1.5 din Normele Metodologice de aplicare a O.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1235/19.09.2003, modificat și completat organizațiile neguvernamentale, cum e Casa Socială a Constructorilor, au fost obligate, începând cu data de 01.01.2004, să închidă conturile de disponibilități deschise la unitățile trezoreriei statului și să comunice instituțiilor publice de la care au de încasat sume simbolul contului deschis în bancă.

Cota de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanțare din fondurile europene, conform ghidurilor solicitantului, în alocarea financiară 2014-2020, prin cerința respectării H.G. nr. 907/2016.

Completați și ne trimiteți, prin e-mail / fax și apoi în original, prin poștă/curier, următoarele documente:

 • cererea de restituire a sumelor;
 • documentele justificative aferente - care să ateste efectuarea plății, motivul pentru care sumele sunt nedatorate etc.

Sumele încasate din cota de 0,5% sunt utilizate exclusiv la realizarea protecției sociale reale și eficiente a salariaților din construcții pe perioada de timp nefavorabil executării lucrărilor, precum și la acordarea de către CSC a indemnizațiilor de protecție socială pe perioada stării de urgență / alertă instituite la nivel național.

Excepțiile/ scutirile de la plata cotei de 0,5% sunt expres prevăzute de următoarele acte normative:

 • O.U.G. nr. 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată prin Legea nr. 158/2011, la art.33;
 • O.U.G. nr. 69/2010, privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, aprobată prin Legea nr. 76/2011, la art.18;
 • Legea nr. 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, la art. 35 alin. (1);

conform cărora, „prin exceptare de la prevederile legale în vigoare”, lucrările de intervenție prevăzute de cele două O.U.G. și beneficiarii notificați stabiliți de Legea 153/2011 sunt scutite/scutiți de la virarea cotei de 0,5% către CSC.

Fișierele cookie sunt utilizate pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web și de a îmbunătăţi experienţa de navigare. Prin continuarea navigarii se accepta utilizarea modulelor cookie. Pentru mai multe detalii te rugăm să accesezi pagina dedicata "GDPR".