Image

CADRU LEGAL

CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR

LEGEA NR. 215/1997 PRIVIND CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR

Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor în vigoare de la 22 decembrie 1997 

document Lege nr. 215/1997 - Versiune actualizată la data de 13.04.2024

 

STATUTUL CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR

Eligibilitatea cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor la finanțare din fondurile europene în proiectele cofinanțate prin PNRR – componenta C5 – Valul renovării

Eligib cota CSC 0.5 PNRR Anghel Saligny 04.2022 adi Page 1

Eligibilitatea cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor la finanțare de la bugetul de stat în proiectele cofinanțate prin Programul național ANGHEL SALIGNY

Eligib cota CSC 0.5 PNRR Anghel Saligny 04.2022 adi Page 2

ANAF CONFIRMĂ, RĂSPUNZÂND SOLICITĂRII DE CLARIFICARI A CSC: VENITURILE DIN INDEMNIZAȚIILE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ACORDATE IN BAZA LEGII NR. 215/1997 SUNT DE NATURĂ SALARIALĂ.

HOTARARE NR. 907/2016 DIN 29/11/2016

privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

 document Metodologie din 29/11/2016 din 29/11/2016
document Hotarare nr. 907/2016 Hotarare nr. 907/2016

CADRUL LEGAL PRIVIND PLATA COTEI DE 0,5% - iulie 2022

Cadrul legal privind plata cotei de 0,5% este alcătuit din următoarele acte normative :

Citeste mai mult »

HOTĂRÂRE NR. 28/2008

din 09/01/2008 Versiune actualizata la data de 01/03/2013 Hotarare privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

Citeste mai mult »

LEGE NR. 50/1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii versiune actualizata la data de 14/02/2009

Citeste mai mult »

 

 

PRECIZARI NR. 5.122NN/1.384/178 DIN 1999

privind modul de constituire si virare de catre investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de constructii, cu corespondent in devizul general al lucrarii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor.

Citeste mai mult »

 

DEDUCTIBILITATEA COTEI DE 1,5%

Contributia de 1.5% a agentilor economici membri CSC, determinata potrivit art 16,  alin (1) din lege este inclusa în costurile de productie conform art. 17, alin. (3) din Legea 215 / 1997 si prin urmare este deductibila fiscal.

In acelasi sens cheltuiala agentului economic, respectiv deductibilitatea fiscala a cotei de 1,5% se raporteaza la prevederile art. 25, alin. (1), din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

footer logo
CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR
 
Adresa: Str. Episcopul Timuș nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania
Telefoane:
(021) 317 89 02, (021) 316 83 42,
(021) 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
Mobil: 0747 061 170
Conturi bancare:
LIBRA BANK: 
RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001
RAIFFEISEN BANK: 
RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134
ISO 9001

certificare conform condițiilor din standardul ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

ISO 9001
membru observator al 
AEIP - Asociația Europeană a
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială

URMĂREȘTE-NE PE SOCIAL MEDIA
 Casa Sociala a Constructorilor @ Facebook  Casa Sociala a Constructorilor @ Linkedin
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
Fii la curent cu cele mai noi știri din domeniu